UONET+ arkusze ocen szkoły podstawowej – szablon strony arkusza

Którą stronę szablonu arkusza muszę wybrać ? To pytanie często zadajemy w okresie zakończenia roku szkolnego. Skoro temat jest na czasie to spieszę z wyjaśnieniem.

Który szablon arkusza ocen jest odpowiedni w danym roku, to MEN przypomina  nam stosowną ustawą zazwyczaj na ostatni dzwonek. Nic na to nie poradzimy, jednak niezmiennie od lat arkusz ocen posiada wzory czterech stron i  znalezienie opisu który wzór jest do czego graniczy z cudem.  I tak, dla szkoły podstawowej, oddziałów ogólnodostępnych w trybie nauki dziennej:

Szablon strony pierwszej jest zawsze szablonem z danymi osobowymi ucznia, zakładamy go gdy uczeń przyjdzie do szkoły. 

Szablon strony drugiej, to szablon klasyfikacji końcowej ucznia w klasach I-III czyli pierwszy etap edukacyjny. Numer strony to kolejny numer szablonu strony drugiej w kolejnych latach. Jeżeli uczeń jest w szkole  od pierwszej klasy, to w pierwszej klasie szablon strony drugiej ma  nr strony 2. W klasie drugiej ma nr 3 a w  trzeciej ma numer 4. Jeżeli uczeń kończy klasę trzecią ale  przyszedł do nas w tym roku, to w teczce wychowawcy powienny znaleźć się arkusz ocen szablon strony pierwszej oraz  szablon strony drugiej ale z  numerem strony 2, bo jest  to jego pierwszy rok w szkole. Jeżeli mamy arkusze ocen ze starej szkoły, nie dotykamy ich, nasze zaczynamy od początku. Jeżeli uczeń powtarza  klasę, to analogicznie drukujemy zgodnie z  ostatnim wzorem szablonu
i numerem strony zwiększonym o 1. 

Szablon strony trzeciej, analogicznie jak drugiej, tylko dla klas IV-VII czyli II etap edukacyjny. Numerowanie stron jak przy szablonie strony drugiej. 

Szablon dla ucznia  kończącego klasę VIII to szablon 63m i on ma tylko szablon strony pierwszej i drugiej. Wybieramy więc szablon strony drugiej reszta ma zrobić się sama. Numer strony tak jak wcześniej.